Omdat je familie

er niet altijd kan zijn

Wie zijn wij?

Prézorg Groep is een thuiszorg organisatie met hart voor de zorg. Prezorg is opgericht in 2003 en heeft zich ontwikkeld tot de betrouwbare zorgpartner van vandaag.
Door onze jarenlange ervaring in de gezondheidszorg kan snel beoordeeld worden, welke werkzaamheden verricht moeten worden en welk niveau vereist is om voor u een passende match te maken met de juiste verzorgende of verpleegkundige.
Daarnaast werkt Prezorg met een klein en select team. Ons team bied u daarom korte communicatielijnen, vaste contactpersonen en een zeer persoonlijke dienstverlening.

Prezorg handen

Waarom Prézorg

Prezorg helpt u of uw dierbare(n) bij de verzorging, verpleging of begeleiding aan huis. Onze zorgverlening kan tijdelijk maar ook voor een langere periode ingezet worden.

  • Prezorg is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
  • Door onze flexibiliteit kunnen wij snel inspelen op acute zorgaanvragen.
  • Onze zorgverleners zijn in het bezit van vereiste diploma’s
  • Om de kwaliteit van zorgverleners te kunnen waarborgen worden onze zorgverleners bijgeschoold
  • Om de kwaliteit te kunnen waarborgen zijn onze zorgverleners in het bezit van een zorgpaspoort om alle bijscholingsresultaten bij te houden.
  • Onze zorgverleners hebben hart voor de zorg.

    “De zorg is mensenwerk. Daarom streven wij naar een balans tussen kwalitatieve zorg en persoonlijke zorg waarbij de wens van de zorgvrager voorop staat”
Prezorg

Prezorg

Onze dienstverlening

Wij bieden al zorg vanaf drie aaneengesloten uren tot aan 24 uur zorg. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar ongeacht de zorgbehoefte.

Wij spreken samen met u, uw familie en/of eventueel de huisarts, welke verzorging het beste op uw behoefte aansluit. Vervolgens selecteren wij de geschikte zorgverlener(s), die u een optimale verzorging of verpleging op maat bied(t)en. De zorg wordt geleverd door een vast team.

Wij werken met gekwalificeerde zorgverleners, met veel ervaring in de gezondheidszorg, die na een zorgvuldige selectie, door ons worden ingezet.

Persoonlijke verzorging

Prezorg kan u helpen bij het uit bed komen, het wassen, douchen, aankleden of bij het gebruik van steunkousen. Wij ondersteunen u met de maaltijden en helpen u ook met het naar bed brengen. Kortom wij bieden hulp bij alle activiteiten van het dagelijkse leven (ADL) en stemmen ons geheel af op uw behoefte en wensen.

Prezorg monitort nauwlettend uw persoonlijke situatie. Zijn er veranderingen zowel positief als negatief dan bespreken wij dat met u en uw mantelzorger(s). 

 Thuisverpleging

Wij verplegen in uw eigen omgeving bij ziekte of handicap, ongeacht de duur of intensiteit van de hulpverlening. Bevoegde medewerkers verrichten verpleegtechnische handelingen, zoals wondverzorging, injecteren en medicijnverstrekking. Onze verpleegkundigen kunnen u adviseren over bijvoorbeeld medicijngebruik, hulpmiddelen en voorzieningen.

Ook in de laatste levensfase kan onze verpleging aan huis worden ingeschakeld.

Prezorg monitort nauwlettend uw persoonlijke situatie. Zijn er veranderingen zowel positief als negatief dan bespreken wij dat met u en uw mantelzorger(s). 

Begeleiding

Wij bieden ondersteuning en begeleiding bij ziekte, eenzaamheid, lichte geheugenproblemen of verwardheid. U kunt hierbij denken aan activiteiten zoals winkelen, wandelen, een bezoek aan musea of een evenementenbezoek. Begeleiding wordt geboden om de zelfstandigheid te bevorderen of te behouden, zodat u zolang als mogelijk in uw eigen leefomgeving kunt blijven.

Prezorg monitort nauwlettend uw persoonlijke situatie. Zijn er veranderingen zowel positief als negatief dan bespreken wij dat met u en uw mantelzorger(s).

Waakzorg / Nachtzorg 

Bent u angstig om er in de nacht alleen voor te staan? kunt u als partner of mantelzorger niet meer alleen zorgen voor uw partner door overbelasting of gebrek aan deskundigheid? Nachtzorg kan hiervoor uitkomst bieden.

Prezorg biedt als aanvulling van de dag zorg ook nachtzorg / waakzorg aan. Er is dan een zorgverlener bij u aanwezig waar u in de nacht een beroep op kunt doen. Nachtzorg kan 7 dagen per week flexibel worden ingezet.

Prezorg monitort nauwlettend uw persoonlijke situatie. Zijn er veranderingen zowel positief als negatief dan bespreken wij dat met u en uw mantelzorger(s). 

24 uurs zorg

In sommige gevallen is er dag en nacht behoefte aan verzorging of verpleging aan huis. Bijvoorbeeld door een lichamelijke beperking, dementie, ter ontlasting van u, uw partner of mantelzorger.  In dat geval bestaat de mogelijkheid om een verzorgende of verpleegkundige 24 uur per dag en zelfs 7 dagen per week ter ondersteuning in huis te hebben.

Wanneer u kiest voor 24uurs zorg stelt Prezorg in overleg met u een select team van professionele zorgverleners samen die u met aandacht, liefde en deskundigheid verzorgen.

Prezorg monitort nauwlettend uw persoonlijke situatie. Zijn er veranderingen zowel positief als negatief dan bespreken wij dat met u en uw mantelzorger(s). 

Palliatieve en Terminale zorg

Palliatieve zorg is gericht op kwaliteit van de laatste levensfase. Prezorg biedt palliatieve en terminale zorg aan huis. Hierdoor kunt u in een vertrouwde omgeving uw laatste levensfase doorbrengen.

In samenwerking met u wordt een select team van zorgverleners samengesteld die u palliatieve en terminale zorg op maat kunnen leveren.

Prezorg monitort nauwlettend uw persoonlijke situatie. Zijn er veranderingen zowel positief als negatief dan bespreken wij dat met u en uw mantelzorger(s).

Hoogoorddreef 111
1101 BB Amsterdam
Email: info@prezorg.nl
Tel: 020-3987265

Naam

E-mail

Onderwerp

Bericht